VN tăng cường phổ biến nghị quyết Đảng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra quyết định về công tác phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, trong đó nhấn mạnh giáo dục chính trị và tư tưởng.

Vụ sinh viên Nguyễn Phương Uyên đã thu hút chú ý của dư luận

Quyết định 3704/QĐ-BGDĐT được ban hành ngày 10/9/2013 và có hiệu lực tức thì.

Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn nói trên.

Một trong những mục tiêu cụ thể của Chương trình hành động đi kèm Quyết định 3704, do Thứ trưởng Trần Quang Quý ký thay Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, là "Giáo dục học sinh, sinh viên về lòng yêu nước, lý tưởng đạo đức, cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với bản thân và xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng".

Theo quyết định mới, một chỉ tiêu chủ yếu của ngành giáo dục sẽ là: "Hàng năm, 90% thanh niên thuộc lứa tuổi học sinh, sinh viên được học nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến đời sống, học tập".

Tỷ lệ này được nói "phấn đấu sau năm 2016 đạt trên 99%", có nghĩa là hầu hết các học sinh, sinh viên sẽ học nghị quyết Đảng và chính sách của Nhà nước.

Bên cạnh đó, cũng có chỉ tiêu "Đến năm 2020, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi ở trung học cơ sở là 95% và... có 70% trẻ em khuyết tật được đi học".

"Đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ từ 15 tuổi trở lên đạt 98%, trong đó tỷ lệ người biết chữ độ tuổi 15 - 35 đạt trên 99%."

Tăng cường giáo dục chính trị

Nội dung chương trình hành động đi kèm Quyết định 3704 dành hẳn một mục để nói về công tác 'giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho học sinh, sinh viên'.

Điểm đầu tiên là: "Tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tuyên truyền phổ biến nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho học sinh, sinh viên".

Ngành giáo dục cũng muốn khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia nhiều hơn vào các "sự kiện chính trị, thời sự lớn của đất nước, tham gia phản biện xã hội".

Đặc biệt, một mục tiêu đặt ra là tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết của học sinh, sinh viên về "tình hình đất nước, thế giới và các vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng học sinh, sinh viên để chống phá đất nước".

"Phát huy vai trò xung kích của học sinh, sinh viên trong giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa."

Mới đây, vụ sinh viên Nguyễn Phương Uyên bị bắt để điều tra tội Tuyên truyền chống Nhà nước XHCN đã thu hút sự chú ý của dư luận.

Phương Uyên, người được nói là đã bị các phần tử ở nước ngoài 'lôi kéo', đã được hưởng án treo tại phiên phúc thẩm hôm 16/8.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được xem như một trong những trọng tâm của ngành giáo dục Việt Nam.

Hồi tháng Bảy, Chính phủ Việt Nam ra Nghị định 74 cho phép miễn học phí đối với sinh viên chuyên ngành Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm thu hút thêm học sinh, sinh viên cho những ngành này.


Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 Bình luận

Comment sẽ bị xóa nếu:
-Sử dụng những từ ngữ không phù hợp với thuần phong mỹ tục.
-Có chèn link quảng cáo hoặc spam.

:) :-) :)) =)) :( :-( :(( :d :-d @-) :p :o :>) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ :-$ (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer

 
© 2011 - 2012 Báo Lề Trái
Designed by Blog Thiet Ke
Posts RSSComments RSS
Back to top